f Počelo probno izmuljavanje Palićkog jezera - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Počelo probno izmuljavanje Palićkog jezera

10.05.2012

Svaki veliki projekat, pa i izmuljavanje Palićkog jezera, mora se pratiti u svim fazama rada. Poštujući uputstvo Studije o proceni uticaja na životnu sredinu, grad je naručio jedno probno ispitivanje koje će nam ukazati na uticaj izmuljavanja na hemijski sastav vode i mulja, kao i na živi svet jezera. Iz tog razloga angažovali smo Javno vodoprivredno preduzeće ’Vode Vojvodine’, koje jedino ima mehanizaciju ovakvog tipa u Vojvodini, a nije ni učestvovalo na tenderu za izvođenje radova, kao i Zavod za javno zdravlje, akreditovanu laboratoriju koja može da nam odgovori na sva naša pitanja. Vrednost ovih radova je 1,75 miliona dinara, kazala je danas, na Paliću, član Gradskog veća zadužena za komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine mr Suzana Dulić, obilazeći početak probnog izmuljavanja u četvrtom sektoru Palićkog jezera.

Ona je dodala da je grad 2009. godine zagađenje Palićkog jezera prepoznao kao najveći ekološki problem, i da su tada započete pripreme za izradu tehničke dokumentacije neophodne za započinjanje ovog posla.

Direktor preduzeća „Park Palić“ Goran Gabrić je rekao kako je Javna nabavka u toku, da se sutra očekuju rezultati komisije, da su pristigle četiri ponude i da su 23 preduzeća otkupila dokumentaciju.

On je istakao da su sredstva za prvu fazu u iznosu od 130 miliona dinara obezbeđena  iz Fonda za zaštitu životne sredine i budžeta AP Vojvodine, koja je jedan od osnivača preduzeća „Park Palić“.

- Za kompletnu izradu tehničke dokumentacije, koja sadrži dve studije procene uticaja na životnu sredinu, idejni projekat sa studijom opravdanosti i dva glavna projekta koja su neophodna da bi po našem zakonu mogli da krenemo u ovakve ozbiljne radove, utrošeno je 24 miliona dinara. Kompletan projekat trebalo bi da košta oko osam miliona evra, kazao je Gabrić.

Prema njegovim rečima, radovi koji se trenutno izvode na Palićkom jezeru ukupno će trajati sedam dana, tako da neće uticati na turističku sezonu, čije je otvaranje planirano za 15. jun. Radovi koji se budu izvodili u prvoj fazi sanacije, kazao je, planirani su za kraj turističke sezone, u septembru ili oktobru.

- Prva faza podrazumeva izgradnju kasete za skladištenje mulja u trećem sektoru jezera Palić površine 6,2 hektara, druga podrazumeva izgradnju kasete površine 16,5 hektara, a treća faza odnosi se na izgradnju vetlanda, u drugom sektoru, rekao je Gabrić.

Prema procenama stručnjaka iz Instituta „Jaroslav Černi“, iz Beograda, u turističkom sektoru Palićkog jezera u ovom trenutku ima 1,3 miliona kubnih metara sedimenta koji u sebi sadrži štetna azotna i fosforna jedinjenja. I oni su najavili da će prvi korak biti prva kaseta, odnosno vađenje 138.000 kubnih metara sedimenta i pravljenje jednog ostrva gde će se zasaditi autohtone vrste čiji je zadatak da tu vodu prerade do nivoa da se u sektoru IV jezara Palić može baviti rekreacijom, turizmom i plivanjem.

Izvor: http://www.subotica.rs/sr/5726/pocelo-probno-izmuljavanje-palickog-jezera

 

 

Povratak...