f Obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za tretman otpada mobilnim postrojenjem preduzeća - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za tretman otpada mobilnim postrojenjem preduzeća

11.05.2012

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS", broj 36/09 i 88/2010) objavljuje OBAVEŠTENjE o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za tretman opasnog otpada mobilnim postrojenjem od strane „EKO MABER INŽENJERING" d.o.o. Pančevo. 

Nadležni organ obaveštava javnost da je preduzeće „EKO MABER INŽENJERING" d.o.o. Pančevo (registrovano kod APR sa matičnim brojem 20668865 i šifrom pretežne delatnosti broj 4312 - pripremna gradilišta) podnelo Zahtev za izdavanje dozvole za tretman opasnog otpada mobilnim postrojenjem, dana 24.04.2012. godine.

Aktivnosti koje ovaj operater preduzima su upravljanje neopasnim i opasnim otpadom -  tretman neopasnog i opasnog otpada (tečni naftni muljevi, ulja itd. ) metodom hidromehaničkog čišćenja i pranja rezervoara, posuda, kotlova, cevovoda i druge procesne opreme i ostalih metalnih i betonskih površina.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 01.06.2011. godine, na e-mail: predrag.simic@ekoplan.gov.rs.

Uvid u podnete Zahteve može se izvršiti u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd, peti sprat, kancelarija 522.

Izvor: http://www.ekoplan.gov.rs/srl/Obavestenje-o-prijemu-Zahteva-za-izdavanje-dozvole-za-tretman-otpada-mobilnim-postrojenjem-preduzeca--1730-c83-content.htm

Povratak...