f “Zelene zgrade Subotice” u Lifki - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

“Zelene zgrade Subotice” u Lifki

09.05.2012

U okviru projekta „Reciklirajmo zajedno“, koji se u lokalnoj kancelariji AIESEC-a u Subotici realizuje već treću godinu, sinoć je u Lifki predstavljen projekat “Zelene zgrade Subotice”.

Prema rečima predstavnika AIESEC-a cilj projekta je što većoj grupi ljudi približiti značaj recikliranja i ukazati im na to kako se uz samo malo kreativnosti, truda i pažnje može mnogo toga uraditi sa onim što zovemo otpad i samim tim uticati na zaštitu životne sredine.
Namera predavanja održanog pod nazivom “Fun Recycling” (Zabavna Reciklaža), bila je prikaz zabavnih, neuobičajnih i manje poznatih načina reciklaže.

Prisutni su imali priliku da upoznaju projekat Arijadnina Nit, koji se realizuje u Beogradu. Cilj projekta je da na što efikasniji način i što više kreativnosti pribiži svest ljudima da prirodu oko nas i te kako treba čuvati i negovati. Neke od njihovih projekata su postavljene plastične flaše na mostu, skulpture od snega, mozaici na ulici od čepova za flaše, i još mnogi drugi.

Odgovarajući na temu, ispred Udruženja TERRA’S i Regionalnog Arhus centra Subotica, Ljiljana Krajnović je predstavila projekat „Zelene zgrade Subotice“, koji je započet prošle godine, a ove se nastavlja uz podršku Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i Grada Subotice.

Inspiracija za projekat leži u činjenici da je zbrinjavanje komunalnog ili gradskog otpada jedan od ekoloških problema koji je prisutan u svim gradovima Srbije, pa i u Subotici. Problemi nastaju kao posledica nedovoljno razvijene infrastrukture, ali i loših navika i nedovoljne brige za okolinu. Cilj projekta je podizanje nivoa svesti o problemu otpada kao ozbiljnom zagađivaču životne sredine i smanjenje količine čvrstog komunalnog otpada kroz zajedničke aktivnosti različitih subjekata. Motivacija što većeg broja građana za učešće u procesu selekcije otpada na mestu nastanka ( u stanovima i kućama ), razumevanje, učešće i šira podrška javnosti, od presudne je važnosti za uspeh projekta.

Najveću pažnju javnosti, kada je u pitanju projekat „Zelene zgrade Subotice“ izazvala je akcija odvajanja sekundarnih sirovina „Napuni džambo džak, pokaži koliko si jak“ koja se sprovodi u nekoliko stambenih objekata. Naime, stanari ovih zgrada imaju obavezu da u svom domaćinstvu izvrše primarnu selekciju komunalnog otpada i da zatim u džakove koji su postavljeni u podrumske prostorije odlože papr i plastiku. U ovaj projekat je uključena otkupna stanica „Eco Fenix B Team“, koja je zadužena za odnošenje ambalažnog otpada. Iz njihovih izveštaja će se utvrditi tačne količine sekundarnih sirovina, a prikupljena sredstva se uplaćuju na račun Skupštine stanara i moraće se utrošiti namenski za podmirivanje zajedničkih troškova i održavanje zgrade.

Između ostalih aktivnosti, projektom su planirani i seminari namenjeni studentima i srednjoškolcima, kao i predstavnicima kućnih saveta na kojima će se govoriti o značaju primarne selekcije komunalnog otpada , kao i mogućnostima reciklaže istog.

Povratak...