f Dogovorena sardnja Regionalnog Arhus centra Subotica i Univerziteta Singidunum sa Hemijsko-tehnološkom školom „Lazar Nešić“ - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Dogovorena sardnja Regionalnog Arhus centra Subotica i Univerziteta Singidunum sa Hemijsko-tehnološkom školom „Lazar Nešić“

08.05.2012

Na inicijativu Regionalnog Arhus centra Subotica i Univerziteta Singidunum, juče je u Hemijsko-tehnološkoj školi „Lazar Nešić“ održan sastanak sa direktoricom škole Đokić Ibojom, kao i pedagogom Zdenkom Vojnić na kojem je dogovorena saradnja ovih ustanova.

Sastanak je rezultirao dogovorom da se do kraja godine u prostorijama AC održi 15 predavanja za učenike ove škole. Predavanja će biti podeljena na dva tematska dela od kojih će se prvi odnositi na predstavljanje rada Arhus centra, kao i Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu, dok će se u drugom delu govoriti o principima pravilne ishrane mladih. Sva predavanja će biti interaktivana i u zavisnosti od potrebe održavaće se na srpskom i na mađarskom jeziku.

Namera je da se, predstavljanjem Arhus centra mladima ukaže na mogućnosti koje on pruža i da se promovišu propisi i metodi usmereni na omogućavanje pristupa informacijama, učešću javnosti i pristupu pravosuđu u oblasti životne sredine. Takođe, uticaće se i na jačanje ekološke svesti srednjoškolaca i sticanje znanja o značaju odgovornog ponašanja na način bezbedan po životnu sredinu.

Predavanje koje se odnosi na ishranu mladih u fokus postavlja najznačajnija pravila zdrave ishrane, ističući način kombinovanja namirnica i ukazujući na odabir hrane koja je bezopasna po zdravlje i koja blagotvorno deluje na mladi organizam.

Inače, seminari će se dešavati u okviru projekta  „Regionalni Arhus centar Subotica“, koji Otvoreni univerzitet realizuje uz podršku Fonda za zaštitu životne sredine. 

Povratak...