f Vanredni inspekcijski nadzor na osnovu predstavke građana u postrojenju za pečenje građevinske opeke u Gornjoj Rogatici, Bačka Topola - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Vanredni inspekcijski nadzor na osnovu predstavke građana u postrojenju za pečenje građevinske opeke u Gornjoj Rogatici, Bačka Topola

08.05.2012

Po usmenoj prijavi opštinskog inspektora za zaštitu životne sredine iz Bačke Topole i predsednika mesne zajednice Gornja Rogatica, opština Bačka Topola, da se u postrojenju za pečenje građevinske opeke (ciglani) sa lokacijom u Gornjoj Rogatici vrši suspaljivanje mesno koštanog brašna poreklom iz DPP “ Proteinka u cilju iskorištenja toplotne energije za proces pečenja građevinske opeke, dana 27.04. 2012 godine izvršen je vanredni inspekcijski nadzor navedenog objekta koji je u vlasništvu “Ciglana Spremo“ doo, Feketić, Kiš Ferenca 17, pri čemu je utvrđeno:

 

 1.   Da se pored uglja kao energenta. za proces pečenja građevinske opeke. kao energent u procesu suspaljivanja koristi i mesno koštano brašno proizvedeno preradom životinjskog otpada porekla I i II kategorije u DPP “ Proteinka “ iz Sombora;

 2.   Uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da objekat za proizvodnju građevinske opeke nema dozvolu za obavljanje delatnosti termičkog tretmana otpada( kao postrojenje za ko inseneraciju otpada )

 3.    Na osnovu utvrđenog dana 30.04. 2012 godine doneto je rešenje kojim se “ Ciglani Spremo “ doo , Feketić , Kiš Ferenca 17 ZABRANjUJE obavljanje delatnosti termičkog tretmana mesno koštanog brašna u postrojenju za pečenje gađevinske opeke u Gornjoj Rogatici. 

Prema Zakonu o upravljanju otpadom(Službeni glasnik R.Srbije broj 36/2009 i 88/2010) i članu 59., stav 1., tačka 4., za obavljanje delatnosti tretmana otpada pribavlja se dozvola.

Kako doo “ Ciglana Spremo “ doo , Feketić , Kiš Fernca 17 obavlja delatnost termičkog tretmana otpada, bez dozvole, protiv iste biće podnet predlog nadležnom tužilaštvu za pokretanje postupka za PRIVREDNI PRESTUP (iz člana 88.,stav 1., pod tačkom 15) i stav 3. kojim je predviđena novčana kazna za privredno društvo , preduzeće ili drugo pravno lice u iznosu od 1 500 000-3 000 000 dinara kao i novčana kazna od 100 000 – 200 000 dinara za odgovorno lice u privrednom društvu, preduzeću i drugom pravnom licu.

Dana 07.05.2012. Pokrajinska inspekcija je izvršila nadzor u istom objektu u cilju kontrole poštovanja izdate zabrane i konstatovala da se kao energent koristi ugalj. U narednom periodu će biti izvršene dodatne kotrolne inspekcije.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/?p=1931

Povratak...