f BLOK OFS, DEPONIJA ISPLAKE Novi Miloševo - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

BLOK OFS, DEPONIJA ISPLAKE Novi Miloševo

07.05.2012

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole za privremeno skladištenje opasnog otpada (zauljene zemlje, ostataka iz postrojenja za obraduotpadnih voda iz rezervoara za sirovu naftu i postrojenja za hemijsku pripremu vode) – BLOK OFS, DEPONIJA ISPLAKE Novo Miloševo, preduzeća NIS a.d. iz Novog Sada ul. Narodnog fronta 12.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj: 36/2009, 88/10) objavljuje OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za privremeno skladištenje, opasnog otpada (zauljene zemlje, ostataka iz postrojenja za obraduotpadnih voda iz rezervoara za sirovu naftu i postrojenja za hemijsku pripremu vode) – BLOK OFS, DEPONIJA ISPLAKE Novo Miloševo, preduzeća NIS a.d. iz Novog Sada ul. Narodnog fronta 12, registrovanog u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 20084693, sa šifrom pretežne delatnosti 0610- Eksploatacija sirove nafte. 

Nadležni organ obaveštava javnost da je 06. marta 2012. godine preduzeće NIS a.d. iz Novog Sada ul. Narodnog fronta 12, podnelo Zahtev za izdavanje dozvole:

za privremeno skladištenje opasnog otpada

         Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 07. jun 2012.  godine. 

         Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, kancelarija 39 (prizemlje), od 11-13 h.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/?p=1906

Povratak...