f Najava događaja za 4. maj: Svečano potpisivanje ugovora - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Najava događaja za 4. maj: Svečano potpisivanje ugovora

03.05.2012

Dana 04. maja 2012. godine sa početkom u 15 časova u Salonu 23 Vlade APV, održaće se svečano potpisivanje ugovora povodom Javnog konkursa za sufinansiranje projekata u oblasti održivog upravljanja životnom sredinom na teritoriji AP Vojvodine u 2012. godini, koji je realizovao Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine u saradnji sa Fondom za zaštitu životne sredine Republike Srbije. 

Sufinansiranjem su obuhvaćeni projekti iz oblasti: unapređenje upravljanja otpadom, monitoring kvaliteta životne sredine, uređenje/oplemenjivanje prostora, neadekvatnih odlagališta otpada i podizanje zaštitnih zelenih pojaseva, kontinuirana edukacija javnosti u oblasti zaštite životne sredine, unapređenje upravljanja i promocije prirodne baštine i zaštićenih područja, monitoring osetljivih ekosistema i strogo zaštićenih i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta na području AP Vojvodine, aktivnosti udruženja građana u oblasti zaštite životne sredine u AP Vojvodini i realizacija pilot projekata iz oblasti zaštite životne sredine i obnovljivih izvora energije. Na Javni konkurs podneto je 262 projektne prijave sa ukupno traženih 303.686.706,00 dinara. Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine je dana 27.04.2012. godine doneo odluku da podrži 132 projektne prijave u ukupnom iznosu od 183.911.992,00 dinara. 

Ugovore sa korisnicima sredstava potpisaće pokrajinska sekretarka, master Dušanka Sremački i direktorka Fonda za zaštitu životne sredine RS, Mr Željka Jurakić.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/?p=1884

 

 

 

 


Povratak...