f Odlaganje baterija na propisan način - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Odlaganje baterija na propisan način

23.04.2012

Povodom obeležavanja Dana planete zemlje, 22.aprila lokalna samouprava je pokrenula projekat sakupljanja baterija. Obezbeđeno je 100 posuda u koje će građani moći da odlažu baterije, a kada se kutije napune radnici Čistoće će doći i na propisan način ih odložiti u Selektivni  centar koji se nalazi u okviru gradske deponije.

Godišnje se u Srbiji proizvede 3600 tona baterija, a procenjuje se da se po domaćinstvu godišnje koristi 21 baterija. Reč je opasnoj vrsti otpada, koja treba da se odlaže na zakonom propisan način.

Kutije za odlaganje baterija su koštale 130.000 dinara.

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/odlaganje-baterija-na-propisan-na

Povratak...