f Dušanka Sremački fabrici Duochem uručila prvu Integrisanu dozvolu u oblasti zaštite životne sredine - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Dušanka Sremački fabrici Duochem uručila prvu Integrisanu dozvolu u oblasti zaštite životne sredine

19.04.2012

Novi Sad/Nova Pazova 19. april 2012. godine – Pokrajinska sekretarka za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine Dušanka Sremački danas je obišla novootvorenu fabriku za proizvodnju i sintezu osnovnih materija, aktivnih materija, biocida, insekticida i sredstava za zaštitu bilja „Duochem“ u industrijskoj zoni u Novoj Pazovi.

Cilj posete bio je uručivanje „Integrisane dozvole“ prve ovakve vrste u AP Vojvodini i Republici Srbiji za jedno novo postrojenje. Integrisana dozvola je dokument koji se, na osnovu Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine nastalom na temelju direktiva EU u ovoj oblasti, izdaje za postrojenja i aktivnosti koja mogu imati negativnog uticaja na zdravlje ljudi, životnu sredinu i materijalna dobra. „Duochem“ d.o.o. je prva nova fabrika koja je podnela zahtev za izdavanje i prva koja je dobila ovu dozvolu, kojom nadležni organ propisuje uslove rada postrojenja u oblasti zaštite životne sredine i bezbednosti ljudi, odnosno utvrđuje dozvoljeni nivo emisija koje postrojenje mora da obezbedi i primenjuje tokom svog rada. Osnovna načela IPPC Direktive (Integrisana kontrola i prevencija zagađenja) nastala su kako bi bilo sprečeno prekomerno korišćenje neobnovljivih prirodnih resursa i neracionalni utrošak energije, smanjen nivo rizičnog otpada a rizici po zdravlje ljudi bili svedeni na minimum.

- „Duochem“ je dokaz da u Vojvodini i Srbiji može da se radi na isti način i pod istim uslovima kao u zemljama EU, jer je izdavanje Integrisane dozvole veoma zahtevan proces, usklađen sa najvišim standardima i propisima kakvi su i oni u EU, posebno kada se radi o oblasti zaštite životne sredine, sigurnosti i zdravlja ljudi. Sprovođenjem ovih propisa potrošnja sirovina i energije biće svedena na minimum a štetne emisije u vazduhu, vodi i zemljištu biće sprečeno ili smanjeno. Integrisana dozvola je završni dokument koji će fabrici „Duochem“ i njihovim proizvodima omogućiti da svoje proizvode ponude kupcima u čitavom svetu, jer je potvrda da su u svim fazama rada i proizvodnje poštovani svi standardi koje zakonodavac propisuje, posebno kada se radi o opasnim materijama, insekticidima, sredstvima za zaštitu bilja ili drugim proizvodima ove vrste – rekla je Dušanka Sremački.

U fabrici trenutno radi petnaest zaposlenih a najveći deo proizvodnje je namenjenih izvozu. Deo proizvoda se realizuje u saradnji sa stranim firmama, među kojima su i neke od najpoznatijih kompanija u ovoj oblasti hemijske industrije, a „Duochem“ koji je nastao u želji da se deo znanja i ideja nastalih na „IHTM Centru za hemiju“ (Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju) iz Beograda, pretoči u kvalitetnu ponudu proizvoda namenjenu tržištu.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/?p=1771

Povratak...