f Sklopljeni ugovori o sufinansiranju programa upravljanja zaštićenih područja - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Sklopljeni ugovori o sufinansiranju programa upravljanja zaštićenih područja

19.04.2012

U Ministarstvu je u toku raspodela sredstava subvencija za pet nacionalnih parkova i 47 zaštićenih područja proglašenih aktom Vlade. Sredstva mogu koristiti upravljači tih zaštićenih područja za namene utvrđene članom 69. Zakona o zaštiti prirode i Uredbom i to za: čuvanje, održavanje i prezentaciju zaštićenih područja, upravljanje posetiocima, regulisanje imovinsko-pravnih odnosa, praćenje i unapređenje stanja zaštićenih područja, uređenje prostora i održivo korišćenje prirodnih resursa.

Sredstva za prethodno navedene namene utvrđena su Zakonom o budžetu Republike srbije za 2012. godinu. Raspodela sredstava vrši se prema kriterijumima koji su određeni Uredbom o subvencijama i to: veličina i broj zaštićenih područja, značaj prirodnih i kulturnih vrednosti zaštićenog područja, stanje vrednosti zaštićenog područja i stepen rizika od oštećivanja i uništavanja, vrsta i obim štete koju trpe vlasnici i korisnici, postignuti rezultati u dosadašnjem vršenju poslova čuvanja i održavanja, doprinos planiranih poslova sprovođenju akcionih planova, obim učešća sredstava koje upravljač obezbedi, mogućnost upravljača da obezbedi sredstva iz drugih izvora u skladu sa zakonom, blagovremenost i kvalitet izrade propisanih upravljačkih dokumenata, potreba podrške novoustanovljenih zaštićenih područja.

Izvor: http://www.ekoplan.gov.rs/srl/Sklopljeni-ugovori-o-sufinansiranju-programa-upravljanja-zasticenih-podrucja-1692-c34-content.htm

Povratak...