f Obaveštenje o rešenju o izdavanju integrisane dozvole - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje o rešenju o izdavanju integrisane dozvole

19.04.2012

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine doneo rešenje o izdavanju integrisane dozvole  za operatera „DUOCHEM“ doo iz Beograda, broj zahteva 119-501-00393/2010-04, za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnje biocida i osnovnih proizvoda za zaštitu bilja, na lokaciji Industrijska zona, Nova Pazova, ul. Krajiška, blok 25, katastarska parcela  735/75 K.O. Nova Pazova.

Uvid u rešenje o izdavanju integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Novi Sad, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, soba 39, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu Sekretarijata www.ekourb.vojvodina.gov.rs, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Rešenje o izdavanju integrisane dozvole  se može preuzeti ovde.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/?p=1739

Povratak...