f Inspekcija oduzela jedinku pitona na graničnom prelazu Batrovci - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Inspekcija oduzela jedinku pitona na graničnom prelazu Batrovci

19.04.2012

Republički inspektori za zaštitu životne sredine u oblasti zaštite i korišćenja prirodnih dobara i resursa, na poziv policijskih službenika sa graničnog prelaza Batrovci, obavili su inspekcijski nadzor i u automobilu grčkog državljanina zatekli jedinku pitona (Python sp), u pokušaju izvoza bez prateće dokumentacije, odgovarajućih CITES dozvola.

Pitoni se nalaze na Apendixu II CITES konvencije i na prilogu II Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama i za njihov promet i trgovinu potrebne odgovarajuće su uvozne i izvozne CITES dozvole.

Republički inspektori su privremeno oduzeli jedinku pitona i predali je Beo Zoo vrtu na dalje staranje. Policijski službenici sa graničnog prelaza Batrovci su protiv počinioca podneli krivičnu prijavu. S obzirom da se radi o stranom državljaninu, prijava je procesuirana po hitnom postupku i počinilac je,  na osnovu člana 265 Krivičnog zakonika, kažnjen sa tri meseca zatvora uslovno na 2 godine, novčanom kaznom od 15.000 dinara i trajnim oduzimanjem jedinke pitona.

 Izvor: http://www.ekoplan.gov.rs/srl/Inspekcija-oduzela-jedinku-pitona-na-granicnom-prelazu-Batrovci-1691-c29-content.htm

Povratak...