f OBAVEŠTENjE o urađenom nacrtu integrisane dozvole za operatera MONBAT PLC d.o.o. iz Inđije - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

OBAVEŠTENjE o urađenom nacrtu integrisane dozvole za operatera MONBAT PLC d.o.o. iz Inđije

10.04.2012

OBAVEŠTENjE  o urađenom nacrtu integrisane dozvole za operatera MONBAT PLC  d.o.o. iz Inđije 

 

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine uradio nacrt integrisane dozvole za operatera MONBAT PLC d.o.o. iz Inđije, broj 130-501-2659/2011-06 od 07.12.2011. godine za izdavanje integrisane dozvole za rad postrojenja MONBAT PLC d.o.o. i obavljanje aktivnosti PRERADA STARIH OLOVNIH AKUMULATORA I IZRADA LEGURA NA BAZI OLOVA, na lokaciji u Inđiji, ul. Save Kovačevića bb, katastarska parcela  7507/15 K.O. Inđija.

Uvid u urađeni nacrt integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Novi Sad, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, soba 39, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu Sekretarijata www.ekourb.vojvodina.gov.rs, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Nacrt dozvole se može preuzeti ovde.

Takođe, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na podneti zahtev ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u skladu sa članom 11. stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/?p=1545

Povratak...