f Javni poziv gradovima i opštinama za dostavljanje zahteva za biološkim sredstvima za suzbijanje larvi komaraca - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Javni poziv gradovima i opštinama za dostavljanje zahteva za biološkim sredstvima za suzbijanje larvi komaraca

03.04.2012

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja dodeliće visokoselektivni biološki preparat za suzbijanje larvi komaraca ,,K-stop" domaće proizvodnje, u 2012. godini. Cilj akcije je upotreba bioloških sredstava koji su potpuno neškodljivi za čoveka, druge organizme i životnu sredinu, čime se štiti okolina i doprinosi smanjenju zagađenja. Takođe, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja će vršiti kontrolu izvođenja akcije suzbijanja komaraca.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju svi gradovi i opštine na teritoriji uže Srbije bez AP Vojvodine, s obzirom da Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine sprovodi program integralnog suzbijanja larvi komaraca na teritoriji AP Vojvodina.

Neophodan preduslov za preuzimanje preparata je da zainteresovani gradovi i opštine imaju formiran sekretarijat ili službu nadležnu za poslove zaštite životne sredine. Oni su dužni da ugovor sa izvođačem akcije dostave nakon odobrenja biološkog sredstva.

Mesto preuzimanja preparatamagacin proizvođača 

Vremensko trajanje akcije: od aprila do oktobra 2012. godine.

Formulari za prijavljivanje se mogu preuzeti sa sajta (Zahtev za isporuku bioloških sredstava); mogu se na zahtev dobiti faksom ili se mogu preuzeti lično svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave koje ne ispunjavaju navedene zahteve, neće biti razmatrane.

Prijave slati na adresu: Pomoravski Upravni okrug Jagodina ul.Knjeginje Milice 80a, sa naznakom: Za Javni poziv-biološka sredstva.

Detaljnije informacije mogu se dobiti svakog radnog dana, od 9,00 do 15,00 sati, na tel: 035/ 221- 516, mob.tel.064-8166-251, fah : 035/224-515 kanc. 5;  kontakt osoba: Dragana Ivković.

Izvor: http://www.ekoplan.gov.rs/srl/Javni-poziv-gradovima-i-opstinama-za-dostavljanje-zahteva-za-bioloskim-sredstvima-za-suzbijanje-larvi-komaraca-1671-c25-content.htm

Povratak...