f Obaveštenje podnosiocima projekata unapređenja energetske efikasnosti - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje podnosiocima projekata unapređenja energetske efikasnosti

06.04.2012

Obaveštenje podnosiocima projekata na Javni poziv koji je raspisalo Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja u saradnji sa Fondom za zaštitu životne sredine Republike Srbije radi finansiranja unapređenja energetske efikasnosti objekata javne namene u 2012. godini.

- Prilikom podnošenja projekta obavezno popuniti  Prijavni obrazac 1. u formi koja je data u Javnom pozivu. Nepopunjen ili nepotpun Prijavni obrazac 1. smatraće se nedostatkom i takve prijave neće biti razmatrane.

- Dostaviti Investicioni program sanacije energetskih gubitaka na objektu, izrađen u skladu sa Uputstvom za izradu investicionog programa (Prilog 1 Javnog poziva), a sa sadržajem koji je dat u Prilogu 1 Javnog poziva. Investicioni  program  mora biti izrađen i overen od strane privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica, koje je upisano u odgovarajući registar  za obavljanje delatnosti projektovanja i inženjeringa.

- Dostavljanje nekog drugog dokumenta, studije, projekta, umesto Investicionog programa sanacije energetskih gubitaka na objektu ili Investicionog  programa sanacije energetskih  gubitaka na objektu koji nije urađen u skladu sa Uputstvom za izradu investicionog programa  (Prilog 1 Javnog poziva), smatraće se nedostatkom i takve prijave neće biti razmatrane.

Izvor: http://www.ekoplan.gov.rs/srl/Obavestenje-podnosiocima-projekata-unapredjenja-energetske-efikasnosti-1676-c25-content.htm

Povratak...