f Ozelenjavanje MZ "Peščara" - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Ozelenjavanje MZ "Peščara"

05.04.2012

Pokrajinski poslanik Robert Santo i rukovodilac Radne jedinice „Zelenilo” u JKP „Čistoća i zelenilo” Elizabeta Tumbas obišli su danas početak radova na ozelenjavanju prostora ispred zgrade Mesne zajednice „Peščara”. Ozelenjavanje se realizuje u okviru projekta „Rekultivacija devastiranih i ozelenjavanje nekultivisanih površina”, za koji su Fond za zaštitu životne sredine Republike Srbije i grad Subotica obezbedili 70 miliona dinara.

Na 1.500 kvadratnih metara zapuštene javne površine u toku je sadnja 30 stablašica i više od 1.000 jedinki cvetnog šiblja, rekla je Elizabeta Tumbas, i dodala da radnici JKP „Čistoća i zelenilo” svakodnevno cisternom izlaze na teren i zalivanjem održavaju sve do sada u okviru projekta ozelenjene lokacije.

Projektom „Rekultivacija devastiranih i ozelenjavanje nekultivisanih površina u Subotici” obuhvaćena je površina od 55.000 kvadratnih metara, od kojih je 41.000 kvadratnih metara u gradskim i prigradskim mesnim zajednicama (27.400 u gradskim, a 13.600 u prigradskim). Projektom su obuhvaćene 32 lokacije (23 u gradskim i devet u prigradskim mesnim zajednicama), a predviđeno je da se do kraja aprila ukupno zasadi oko 1.050 stabala četinara i lišćara i oko 32.000 komada ukrasnog šiblja.

 

Izvor:  http://www.subotica.rs/sr/5599/ozelenjavanje-mz-pescara

Povratak...