f Eko inovacije za održivi razvoj - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Eko inovacije za održivi razvoj

03.04.2012

Na Otvorenom univerzitetu u prostorijama Regionalnog Arhus centra Subotica, u utorak, 3. aprila, održana je javna diskusija na temu:“Ekološke inovacije kao jedna od razvojnih šansi Srbije (Subotice)“. Skup je organizovalo Udruženje TERRA’S u okviru projekta Evropskog pokreta u Srbiji pod nazivom „Moguća Srbija“.

Diskusiju je otvorio sociolog, Ljubomir Đorđević, koji je istakao da projekat podrazumeva set aktivnosti sa osnovnim ciljem da edukuje, motiviše i uključi građane da se dođe do rešenja za održivi razvoj kroz sedam različitih oblasti: ekonomska i socijalna politika, spoljna politika i međunarodni odnosi, obrazovanje, ruralni i urbani razvoj, dobra uprava i borba protiv korupcije i oblast zaštite životne sredine i energetike. Napomenuo je i da je osnovni cilj projekta pozivanje političara na odgovornost u okviru navedenih oblasti i u skladu sa procesom evropske integracije Srbije, zarad poboljšanja standarda i kvaliteta života građana Srbije.

Prof. dr Dragoljub Todić, je stavio naglasak na Strategiju EVROPA 2020, mesto ekoloških inovacija u njoj i ciljeve za koje se Evropa zalaže. Od pet strateških ciljeva, dva se direktno odnose na temu koja se izučavala: istraživanje razvoja inovacija i klimatske promene.

U nastavku uvodnog izlaganja, prof. dr Boško Kovačević, je izneo sumnju u postojanje prave ekološke politike i istakao tri stuba na kojima ona treba da počiva, a to su: vlasnici kapitala, politička vlast i građani.

Zvezdan Kalmar iz Centra za ekologiju i održivi razvoj je govorio o niskoj energetskoj efikasnosti u Srbiji i šansama za njeno povećanje. Predložio je da se u Subotici uradi energetski bilans, zatim plan za obnovljive izvore energije (toplotne pumpe, solarni paneli, biogas i sl.), te formira centar za energetsku efikasnost koja će biti na usluzi građanima.

O negativnim posledicama konvencionalne proizvodnje hrane na zdravlje ljudi, ali i životnu sredinu, govorila je, prof. dr Tereza Horvat Skenderović, koja je istakla prednosti organske poljoprivrede, te modela TERRA’S koji se može primeniti u svakoj lokalnoj zajednici.

Nakon uvodnih izlaganja, usledila je izuzetno kvalitetna diskusija koja je rezultirala zaključkom da se ovakva okupljanja nastave u cilju iznalaženja konkretnih rešenja preko eko-inovacija što utiče na utemeljivanje održivog razvoja, posebno: u zaštiti životne sredine,  ekonomskom razvoju, povećanju radnih mesta itd.Povratak...