f Konvent mladih o upravljanu otpadom i poseta reciklažnom dvorištu u Obrenovcu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Konvent mladih o upravljanu otpadom i poseta reciklažnom dvorištu u Obrenovcu

30.03.2012

Prvi sastanak Konventa mladih o upravljanu otpadom i reciklaži, održan je danas u Beogradu uz učešće 32 srednjoškolca iz 16 gradova Srbije. Na temu „Upravljanje otpadom i reciklaža“ govorili su studenti koji su deo Konventa mladih. Konvent mladih predstavlja deo aktivnosti Evropskog pokreta u Srbiji u okviru kampanje Zelene inicijative. 

Sastanku su prisustvovali srednjoškolci (članovi srednjoškolskih učeničkih parlamenata, kancelarija za mlade, organizacija civilnog društva) iz Beograda, Novog Sada, Subotice, Sremske Mitrovice, Novog Pazara, Bečeja, Kruševca, Valjeva, Zrenjanina, Niša, Sombora, Surdulice, Požarevca, Zaječara, Kraljeva i Kikinde.

Cilj okupljanja bio je da mladi razmene znanja i iskustva u oblasti upravljanja otpadom i zaštite životne sredine, odnosno da daju konkretne predloge za rešavanje ekoloških problema u njihovim lokalnim sredinama.

Srednjoškolci su imali priliku da se upoznaju sa tehničkim aspektima prikupljanja, tretmana i odlaganja otpada, predstavljen im je ekonomski potencijal otpada kao sirovine, kao i vrste i primeri ekoloških projekata, sa posebnim akcentom na značaj aktivizma i volonterizma u lokalnim zajednicama. Kroz interaktivnu radionicu srednjoškolci su praktično naučili kako da upotrebe konzerve, plastične flaše, tetrapakove i ponovo koriste iste u druge svrhe.

Nakon sastanka srednjoškolci su obišli reciklažno dvorište JKP u Obrenovcu, gde su imali priliku da čuju i vide kako funkcioniše proces odvajanja otpada i proces reciklaže.

Izvor: http://zelenainicijativa.rs/prvi-sastanak-konventa-mladih-o-upravljanu-otpadom-i-reciklazi

Povratak...