f U toku je uređenje parka u Čantaviru - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

U toku je uređenje parka u Čantaviru

02.04.2012

Radnici Čistoće su počeli da uređuju park Petefi Šandora u Čantaviru. Pored ozelenjavanja u planu je i uređenje pešačkih staza, kao i postavljanje novog urbanog mobilijara. Park se uređuje u okviru programa koji finansira republički Fond za zaštitu životne sredine u vrednosti od 70 miliona dinara, a urediće se 32 parka.

U martu su počeli radovi na uređenju parka u Čantaviru. Park Petefi Šandora je pre tri godine uništen u toku oluje. U mesnoj zajednici objašnjavaju da su zadovoljni što će im se urediti park.

Zasađeno je 30 stablašica, 50 ruža, podignuto 300 metara žive ograde, a u toku su radovi na uređenju pešačkih staza. Radnici Čistoće će da obave kompletnu revitalizaciju parka.

Više od 50 odsto parkova u gradu je revitalizovano i uređeno. U Čistoći objašnjavaju da će do sredine aprila da završe sve poslove koji se odnose na sadnju sadnica, a kasnije će da nastave radove na postavljanju klupa, kanti i drugog urbanog mobilijara.

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/u-toku-je-ure-enje-parka-u-antaviru

Povratak...