f Revitalizuje se park u Bajmoku na Rati - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Revitalizuje se park u Bajmoku na Rati

03.04.2012

Radnici Čistoće već uveliko uređuju nekadašnji  park u Bajmoku na Rati. Pored ozelenjavanja u planu je i postavljanje novog urbanog mobilijara. Od 2000. godine nekadašnji park je bio površina koja je bila zarasla u korov i drugo rastinje. Park se prostire na površini od 5000 metara kvadratnih.

Radovi na uređenju parka u Bajmoku na Rati traju više od mesec dana. Radnici Čistoće su prvo morali da uklone sva osušena stabla i divlje rastinje i onda pripreme površinu za rekultivaciju i ozelenjavanje. U blizini se nalazi i obdanište tako da kada se uredi park deca će imati gde i da se igraju.

Zasađeno je 150 stablašica i 2000 sadnica ukrasnog šiblja. Radnici Čistoće će da obave kompletnu revitalizaciju parka.

U planu je i da se uredi nekadašnji Dom na Rati kako bi mladi i deca imali prostor za okupljanje. Park se uređuje u okviru programa koji finansira republički Fond za zaštitu životne sredine u vrednosti od 70 miliona dinara, a urediće se 32 parka.

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/revitalizuje-se-park-u-bajmoku-na-rati

Povratak...