f Seminar namenjen studentima Ekonomskog fakulteta - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Seminar namenjen studentima Ekonomskog fakulteta

19.03.2012

U okviru projekta  „Regionalni Arhus centar Subotica“, koji Otvoreni univerzitet realizuje uz podršku Fonda za zaštitu životne sredine danas je u prostorijama AC održan seminar namenjen studentima Ekonomskog fakulteta.

Glavna tema seminara bio je Zakon o Arhuskoj konvenciji za čiju se implementaciju centar i zauzima. On se zasniva na tri stuba (pravo na informaciju, učešće javnosti u donošenju odluka u pitanjima životne sredine i pravo na pravnu zaštitu u slučaju kada su prethodna prava povređena), a cilj njegovog usvajanja je zaštita prava svakog pojedinca, sadašnjih i budućih generacija na život u životnoj sredini adekvatnoj njegovom zdravlju i blagostanju. Osim glavnih smernica, imali su priliku da na konkretnom primeru vide kako treba da izgleda zahtev za dobijanje informacija od javnog značaja, kao i  obrazac žalbi.  

Cilj predavanja bio je da se mladi upoznaju sa dosadašnjim radom centra, kao i mogućnostima korišćenja njegovih usluga. Naime, AC je otvoren za građane svakodnevno a kada posete centar na raspolaganju im je  biblioteka sa ekološkim naslovima, zakonima i propisima iz ove oblasti, imaju mogućnost pristupa internetu u cilju pronalaženja informacija o zaštiti životne sredine, zatim informativno-edukativnim materijalima i lifletima, na srpskom i mađarskom jeziku, ne samo AC, već i drugih ustanova, preduzeća i ekoloških udruženja.

O temi je govorila Ljiljana Krajnović, koordinator marketing aktivnosti Regionalnog AC Subotica, a predstavljanjem dosadašnjih akcija, uspela je da zainteresuje nekolicinu studente da se priključe Arhusovom timu volontera.

Povratak...