f Koviljsko-Petrovaradinski rit proglašen za Ramsarsko područje - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Koviljsko-Petrovaradinski rit proglašen za Ramsarsko područje

27.03.2012

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja na osnovu studije Zavoda za zaštitu prirode Srbije odredilo je Koviljsko-Petrovaradinski rit, koji se prostire na 8.292 hektara, specijalni rezervat prirode i IBA područje za upis na listu vlažnih staništa od međunarodnog značaja.

Ovo područje je dobro očuvan mozaik rečnih rukavaca, meandara, kanala, bara, vlažnih livada, močvara, pašnjaka i šuma duž obe strane Dunava. Ovo aluvijalno područje je oblikovano redovnim poplavama i sukcesijom vegetacije kao i ljudskom aktivnošću, i predstavlja stanište velikog broja ugroženih biljnih vrsta, kao što su Hottonia palustris Marsilea quadrifolia. Koviljsko-Petrovaradinski rit je ključno mrestilište za mnoge vrste riba, kao što je kečiga Acipenser ruthenus i područje važno za mnoge ptice, uključujući i crnu rodu Ciconia nigra, vodozemce kao što su Triturus cristatus, i različite vrste beskičmenjaka, gmizavaca i sisara. Koristi se za šumarstvo, lov, ribolov i za stočarstvo, za očuvanje autohtonih vrsta konja, magaraca i krava.

Fotografije rita se mogu videti na http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-news-archives-2012-serbia-koviljsko/main/ramsar/1-26-45-520%5E25691_4000_0__

Izvor: http://www.ekoplan.gov.rs/srl/Koviljsko-Petrovaradinski-rit-proglasen-za-Ramsarsko-podrucje-1660-c34-content.htm

Povratak...