f Polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara

23.03.2012

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja obaveštava lica zainteresovana za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara, da će se ispitivanje kandidata sa do sada uredno podnetim prijavama, održati 18. aprila 2012. godine u 12 časova, u zgradi SIV 3 na prvom spratu u sali 125, ulica Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Za nove kandidate prijave za polaganje stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara se podnose Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja najkasnije do 11. aprila 2012. godine. Kandidati čije prijave stignu posle 11. aprila, NEĆE moći da polažu 18. aprila, već će se smatrati da su prijavljeni za neki od budućih termina.

O budućim terminima održavanja stručnog ispita za ribara i stručnog ispita za ribočuvara , Ministarstvo će blagovremeno postaviti obaveštenje na veb-sajt.

 Izvor:http://www.ekoplan.gov.rs/srl/Polaganje-strucnog-ispita-za-ribara-i-strucnog-ispita-za-ribocuvara-1651-c34-content.htm

Povratak...