f Održan Okrugli sto Jadransko-jonske inicijative o zaštiti životne sredine - na putu ka Svetskom samitu o o održivom razvoju Rio+20 - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Održan Okrugli sto Jadransko-jonske inicijative o zaštiti životne sredine - na putu ka Svetskom samitu o o održivom razvoju Rio+20

22.03.2012

U okviru predsedavanja Republike Srbije Jadransko-jonskom inicijativom, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja organizovalo je regionalni sastanak:„Okrugli sto Jadransko-jonske inicijative o zaštiti životne sredine - na putu ka Svetskom samitu o o održivom razvoju  Rio+20". Sastanak je organizovan uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Srbiji, a rezultati će biti predstavljeni na predstojećem Svetskom samitu Rio +20 u junu.

- Skup Jadransko-jonske inicijative u Beogradu jedna je od poslednjih priprema za nastup na samitu u Rio de Ženeiru od 20. do 22. juna. Glavne teme će biti zelena ekonomija i reforma upravljanja održivog razvoja sa ciljem smanjenja siromaštva. Skup je prilika da se razmotri mogućnost za međudržavnu saradnju u oblasti održivog razvoja - istakao je državni sekretar Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Ivica Radović.  

Na skupu su govorili i generalni sekretar Jadransko-jonske inicijative i ambasador Fabio Piljapoko i izvršni direktor kancelarije UNEP za Evropu Jan Dušik.

Tom prilikom najavljeno je da će Studija o zelenoj ekonomiji u Srbiji, koja će biti predstavljena na Svetskom samitu o održivom razvoju, biti završena početkom maja.

- Studija će obuhvatiti energetsku efikasnost, resursnu efikasnost i poljoprivredu, kao i projekciju kako uvođenje zelene ekonomije može pozitivno da utiče na razvoj ta tri sektora u zemlji - rekao je načelnik Odeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju Miroslav Tadić.

 Prema njegovim rečima, Studija će pokazati stanje zelene ekonomije i zelenog ekonomskog razvoja u Srbiji, kao i ono što je potrebno učiniti da bi se postigao održivi razvoj koji podrazumeva zaštitu životne sredine uz ekonomski rast i socijalnu pravdu.

- Studija bi nakon samita trebalo da preraste u strateški dokument koji će pokazati i koji sektori imaju najveći potencijal za uvođenje koncepta zelenog ekonomskog razvoja Srbije, koji znači resursnu i energetsku efikasnost, odnosno održivo korišćenje prirodnih resursa.

Shodno zaključcima dosadašnjih pripremnih sastanaka za Svetski samit u Riju, države i sve druge zainteresne strane, imaju mogućnost da definišu prioritete, aktivnosti i strateške pravce razvoja zelene ekonomije, u skladu sa nacionalnim okolnostima, raspoloživim resursima i potrebama. S tim u vezi, osnovni cilj sastanka u Beogradu, bio je da države Jadransko-jonskog regiona predstave svoje dosadašnje i planirane aktivnosti na polju pristupanja zelenoj ekonomiji u kontekstu priprema za predstojeći Samit o održivom razvoju. Pored toga, razmotrene su i mogućnosti za saradnju država, zajednički nastupi i aktivnosti na pomenutom polju putem regionalnih inicijativa i procesa, kao što je i sama Jadransko-jonska inicijativa.

Od posebnog interesa za sve države članice Jadransko-jonskog regiona jeste globalni koncept zelenog ekonomskog razvoja u kontekstu održivosti, doprinosa prevazilaženju svetske ekonomske krize, otvaranja novih radnih mesta, kao i smanjenja siromaštva i društvene nejednakosti. Ovakav koncept podrazumeva istovremeno institucionalne promene sa inovativnim rešenjima, posebno kada su u pitanju održivi razvoj i upravljanje životnom sredinom, kako na nacionalnom, tako i na regionalnom i globalnom nivou.

Više puta naglašena je činjenica da brojne podregionalne inicijative, programe saradnje i organizacije, treba osnažiti kako po pitanju opsega aktivnosti tako i njihove političke agende, u cilju obezbeđivanja platofrme za integraciju sve tri dimenzije održivog razvoja. S tim u vezi, učesnici su se u izlaganjima osvrnuli na trenutno stanje i perspektive institucionalnog uređenja u oblasti politike životne sredine i održivog razvoja.

Imajući u vidu specifičnosti regiona, jedan od očekivanih rezultata ovog sastanka jeste i doprinos afirmisanju podregionalne saradnje u kontekstu sprovođenja politike zaštite životne sredine i zelene ekonomije u kontekstu održivog razvoja, kao i doprinos izradi strategije EU za Jadransko-jonski makroregion. Rezultati sa ovog regionalnog sastanka će biti predstavljeni na predstojećem Svetskom samitu Rio +20 u junu u formi posebnog pratećeg događaja, kao svojevrsan doprinos Jadransko-jonskog regiona.

Pored predstavnika relevantnih državnih institucija iz država članica inicijative, na radionici su učestvovali i predstavnici privrednog sektora i nevladinih organizacija, kao i stručnjaci Programa UN za životnu sredinu koji su učesnicima preneli međunarodna iskustva i činjenice u vezi sa navedenim temama, kao i stručnjaci Programa UN za razvoj koji imaj ulogu koordinatora pripremnih aktivnosti za prateći događaja na Samitu Rio +20.

Prezentacije sa skupa možete preuzeti ovde.

Izvor: http://www.ekoplan.gov.rs/srl/Odrzan-Okrugli-sto-Jadransko-jonske-inicijative-o-zastiti-zivotne-sredine-na-putu-ka-Svetskom-samitu-o-o-odrzivom-razvoju-Rio-20-1657-c35-content.htm

Povratak...