f Javni poziv za kandidovanje projekata radi finansiranja unapređenja energetske efikasnosti objekata javne namene - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Javni poziv za kandidovanje projekata radi finansiranja unapređenja energetske efikasnosti objekata javne namene

26.03.2012

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja u saradnji sa Fondom za zaštitu životne sredine Republike Srbije raspisuje Javni poziv za kandidovanje projekata radi finansiranja unapređenja energetske efikasnosti objekata javne namene u 2012. godini, u cilju uštede energije i očuvanja životne sredine.

I KANDIDOVANjE PROJEKATA

Projekte mogu da kandiduju gradovi, odnosno jedinice lokalne samouprave, kao i privredna društva, odnosno druga pravna lica čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, autonomna pokrajina, odnosno Republika Srbija.

Projekat se prijavljuje u pisanoj formi, tako što se popunjava prijava projekta za finansiranje unapređenja energetske efikasnosti objekata javne namene u 2012. godini (Prijavni obrazac 1).

II CILjEVI

Prilikom odabira projekata prioritet će imati projekti kojima se obezbeđuje:

 1. ostvarivanje uštede energije i njeno racionalno korišćenje primenom  proverenih  savremenih tehnologija čije je korišćenje ekonomski opravdano;
 2. osavremenjavanje tehnologije  upotrebe postojećih i uvođenje novih obnovljivih  energetskih izvora  u zgradarstvu;
 3. sprovođenje prvog akcionog plana energetske efikasnosti;
 4. uposlenosti  privrednih subjekata;
 5. zaštita životne sredine kroz smanjene emisije GHG gasova;
 6. povećanje javne svesti o značaju energetske efikasnosti.

III USLOVI KANDIDOVANjA PROJEKATA

Realizacija projekata predviđa obavezno finansiranje projekta, i to na sledeći način:

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja obezbeđuje finansiranje projekata preko Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srbije u ukupnom iznosu od 1.000.000.000,00 dinara i to za:

 1. nabavku i postavljanje izolacije i zamenu  spoljašnje stolarije;
 2. nabavku i ugradnju energetski efikasnijih peći, kotlova ili podstanica, odnosno revitalizaciju  postojećih, nabavku i ugradnju sistema za regulaciju potrošnje toplotne energije (pumpe sa promenljivim protokom, termostatski ventili, regulatori protoka, itd.), revitalizaciju ili zamenu sistema za razvod tople vode u  smislu eliminacije curenja vode i postavljanja izolacije;
 3. smanjenje korišćenja električne energije za grejanje korišćenjem grejne opreme veće energetske efikasnosti (toplotne pumpe), energetski efikasne opreme za  sagorevanje biomase, solarnih kolektora, povećanje efikasnosti termotehničkih sistema ugradnjom sistemima automatske  regulacije;
 4. nabavku  i ugradnju energetski efikasne opreme za sagorevanje biomase;
 5. modernizaciju sistema javne rasvete koja podrazumeva da se u okviru adaptacije, sanacije i rekonstrukcije, odnosno instaliranja nove javne rasvete u cilju poboljšanja kvaliteta javne rasvete i povećanja energetske efikasnosti koriste  svetiljke u skladu sa tehničkim zahtevima definisanim u okviru mere broj 2. za sektor javnih i komercijalnih usluga u Prvom akcionom planu za energetsku efikasnost;
 6. izvođenje drugih radova i nabavku opreme kojom se unapređuje energetska efikasnost.

Finansiranje projekata je na sledeći način:

- Fond sufinansira iznos do 90% vrednosti projekta, a iznos od najmanje 10% jedinica lokalne samouprave, privredno društvo, odnosno drugo pravno lice čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, autonomna pokrajina, odnosno Republika Srbija.

Neophodna dokumentacija:

Podnosilac je dužan da uz prijavu projekta energetske sanacije objekta (Prijavni obrazac 1) dostavi sledeću dokumentaciju:

 1. Dokaz da je građevinsko zemljište, odnosno objekat u javnoj svojini;
 2. Investicioni  program  sanacije energetskih  gubitaka na objektu izrađen u skladu sa Uputstvom  za izradu investicionog programa  (Prilog 1) Javnog poziva.

Nepotpune kao i prijave projekta koje imaju druge formalne nedostatke  neće se razmatrati.

IV  KONTAKT

Ministarstvo životne sredine rudarstva i prostornog planiranja i Fond za zaštitu životne sredine Republike Srbije pozivaju ovlašćene podnosioce da prijave projekte popunjavanjem Prijavnog obrasca 1 i dostave dokumentaciju iz tačke III ovog javnog poziva na adresu:

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja
Omladinskih brigada br. 1
Poslovna zgrada SIV 3, 11070 Novi Beograd

uz naznaku - "za kandidovanje projekata radi finansiranja unapređenja energetske efikasnosti objekata javne namene u 2012. godini, u cilju uštede energije i očuvanja životne sredine"

Kontakt osobe: Dragana Pelević i Radmila Grubin
Telefon za informacije:             011/2601034      
e-mail: dragana.pelevic@ekoplan.gov.rs  e-mail: radmila.grubin@ekoplan.gov.rs

Izvor: http://www.ekoplan.gov.rs/srl/Javni-poziv-za-kandidovanje-projekata-radi-finansiranja-unapredjenja-energetske-efikasnosti-objekata-javne-namene-1655-c87-content.htm

Povratak...