f Saopštenje za učesnike konkursa za projekte nevladinih organizacija - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Saopštenje za učesnike konkursa za projekte nevladinih organizacija

23.03.2012

Povodom konkursa za projekte u oblasti zaštite životne sredine, čiji su nosioci nevladine organizacije koje je Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja objavilo 8. marta - Konkurs za finansiranje projekta u okviru teme „Kako štitimo ozonski omotač" čiji su nosioci nevladine organizacije - udruženja;  12. marta  - Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine u 2012. godini čiji su nosioci nevladine organizacije" i  21. marta  -  Konkurs za sufinansiranje projekata čiji su nosioci nevladine organizacije u okviru akcije „Veliko spremanje Srbije" NAPOMINjEMOda jeu skladu sa Članom 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. Glasnik RS" br.8/2012) uz prijavu na konkurs potrebno dostviti: uverenje (potvrdu, izvod) da je udruženje upisano u registar nadležnog organa (izdaje Agencija za privredne registre) i overenu fotokopiju izvoda iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljeni udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje" a ne  Rešenje o upisu organizacije u Registar.

Ovo saopštenje se izdaje kako bismo sprečili da prijave budu odbačene iz formalno-pravnih razloga.

Budući da pribavljanje određene dokumentacije podrazumeva i izdvajanje određenih finansijskih sredstava, Ministarstvo je donelo odluku da podnosioci prijava koji dostave propisanu dokumentaciju na način kako je to definisano Uredbom na jednom od konkursa, mogu na preostalim konkursima dostaviti fotokopije te dokumentacije, sa napomenom uz koju konkursnu  dokumentaciju su dostavili originale (uverenje), odnosno overene forokopije dokumenata (overenu fotokopiju izvoda iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljeni udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje), što je i istaknuto u konkursu koji je objavljen 21. marta 2012. godine.

Zbog svega navedenog Ministarstvo će za prva dva konkursa -  u kojima je krajnji rok za podnošenje prijava 23. mart, odnosno 27. mart, podnosiocima prijava koji su u propisanom roku dostavili rešenje o registraciji, produžiti rok zaključno sa 30. martom 2012. godine, za dostavu uverenje (potvrda, izvod) da je udruženje upisano u registar nadležnog organa.

Ukoliko su potrebna detaljnija pojašnjenja učesnici konkursa ih mogu dobiti na brojeve telefona koji su navedeni u svakom od objavljenih konkursa.

Izvor: http://www.ekoplan.gov.rs/srl/Saopstenje-za-ucesnike-konkursa-za-projekte-nevladinih-organizacija-1650-c83-content.htm

Povratak...