f Obeležen Dan gorana - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obeležen Dan gorana

21.03.2012

21.mart se obeležava kao i Dan Gorana Srbije. U proteklih pedeset godina koliko gorani rade i postoje pošumljeno je  300.000 hektara goleti, podignuto  94.983 hektara visokorodnih livada i pašnjaka i 31.307 hektara vanšumskog zelenila.

Pokret gorana Subotice postoji od 1962. godine i akcenat je uvek stavljao na obrazovanje naših najmlađih sugrađana. Goranski rasadnik je gradski rasadnik, koji ima 159 vrsta lišćara i četinara, kao i preko 300 vrsta različitih ukrasnih žbunova.

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/obele-en-dan-gorana

Povratak...