f Podiže se 10 kilometara poljozaštitnih pojaseva - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Podiže se 10 kilometara poljozaštitnih pojaseva

21.03.2012

Danas je obeležava Svetski dan šuma. Povećanje površina pod šumama ima nemerljiv značaj za očuvanje životne sredine, zbog čega bi pod šumskom vegetacijom u Srbiji trebalo da bude 40 odsto teritorije. Povećane količine ugljendioksida osnovni su razlog stvaranja takozvanog efekta staklene bašte, jednog od najvećih globalnih problema.

Pošumljavanje što većih je površina od posebnog značaja u urbanim oblastima, gde je zagađenost najveća. Lokalna samouprava ove godine je pokrenulo nekoliko projekata koji se odnose na ozelenjavanje školskih dvorišta, podizanje parkova i poljozaštitinih pojaseva. Na Sivačkom putu se podiže pojas u dužini od 10 kilometara i biće zasađeno 10.000 novih sadnica. Fond za zaštitu životne sredine je za ovu namenu obezbedio 10 miliona dinara.

Za četiri godine podignuto je 100 kilometara  vetrozaštitinih pojaseva. Pored toga, prilikom podizanja poljozaštitinih pojaseva uvedene su i dodatne mere zaštite, koje se odnose na postavljanje hidrogelova, kao i folije i mrežice za zaštitu sadnica od divljači i vetra.

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/podi-e-se-10-kilometara-poljoza-titnih-pojaseva

Povratak...