f Obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada preduzeća „Papir Servis FHB“ d.o.o. - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada preduzeća „Papir Servis FHB“ d.o.o.

19.03.2012

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS", broj 36/09 i 88/2010) objavljuje OBAVEŠTENjE o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada od strane „PAPIR SERVIS FHB" d.o.o. Beograd.

Nadležni organ obaveštava javnost da je preduzeće „PAPIR SERVIS FHB" d.o.o. Beograd (registrovano kod APR sa matičnim brojem 20599685 i šifrom pretežne delatnosti broj 2832 - Ponovna upotreba razvrstanih materijala), podnelo Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, dana 22.06.2011. godine.

Aktivnosti koje ovaj operater preduzima su upravljanje neopasnim otpadom -  skladištenje i tretman neopasnog otpada. Kompleksi na kojima se  skladišti i tretira neopasan otpad se nalaze  na: K.P. 5112/16 u K.O. Palilula, Beograd i K.P. 1445/1 u K.O. Niš-Crveni Krst, Niš.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 02.04.2012. godine, na e-mail: predrag.simic@ekoplan.gov.rs.

Uvid u podnete Zahteve može se izvršiti u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja, Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd, peti sprat, kancelarija 522.

Izvor: http://www.ekoplan.gov.rs/srl/Obavestenje-o-prijemu-Zahteva-za-izdavanje-dozvole-za-skladistenje-i-tretman-neopasnog-otpada-preduzeca-Papir-Servis-FHB-d-o-o--1643-c83-content.htm

Povratak...