f Obaveštenje o podnošenju Zahteva operatera Koncern „Farmakom M.B." Šabac, za izdavanje dozvole za tretman otpada - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje o podnošenju Zahteva operatera Koncern „Farmakom M.B." Šabac, za izdavanje dozvole za tretman otpada

17.03.2012

Obaveštenje o podnošenju Zahteva operatera KONCERN „FARMAKOM M.B." Šabac, za izdavanje dozvole za tretman otpada koji sadrži olovo u komleksu Rudnici i topionica a.d.. „Zajača", Zajača Loznica, na katastarskoj parceli 694 KO Zajača, opština Loznica, gde operater  KONCERN „FARMAKOM M.B." Šabac, poseduje postrojenje za tretman.

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, na osnovu  člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (''Sl. Glasnik RS'' broj 36/2009) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za tretman otpada koji sadrži olovo u komleksu Rudnici i topionica a.d.. „Zajača", Zajača, Loznica, na katastarskoj parceli 694 KO Zajača, opština Loznica 

Nadležni organ obaveštava javnost da je 18. januara 2012.godine preduzeće KONCERN „FARMAKOM M.B." Šabac, podnelo Zahtev za dobijanje dozvole za tretman otpada koji sadrži olovo u komleksu Rudnici i topionica a.d.. „Zajača", Zajača Loznica, na katastarskoj parceli 694 KO Zajača, opština Loznica

Aktivnost koje gore spomenuti operater preduzima je tretman otpada koji sadrži olovo u komleksu Rudnici i topionica a.d.. „Zajača", Zajača Loznica, na katastarskoj parceli 694 KO Zajača, opština Loznica, gde operater KONCERN „FARMAKOM M.B." Šabac, poseduje dve kratke bubnjaste peći za tretman, kapaciteta 23t/smeni. Tehnološki proces redukcionog topljenja otpada koji sadrži olovo obuhvata operacije prijema sirovine, šaržiranje peći, redukciono topljenje, izlivanje olova u lonce, izlivanje otpadne šljake u lonce i odležavanje i stabilizacija šljake.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 15. april 2012.godine, na adresu radmila.serovic@ekoplan.gov.rs .

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelarija 518 od 11h -13h

 Izvor: http://www.ekoplan.gov.rs/srl/Obavestenje-o-podnosenju-Zahteva-operatera-Koncern-Farmakom-M-B-Sabac-za-izdavanje-dozvole-za-tretman-otpada-1640-c83-content.htm

Povratak...