f Tona papira predata sakupljačima sekundarnih sirovina - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Tona papira predata sakupljačima sekundarnih sirovina

14.03.2012

Više od tone ( 1.300 kg ) iskorišćenog kancelarijskog papira koji su tokom protekle dve nedelje odvajali, Balkanski fond za lokalne inicijative, Centar modernih veština, Beogradski fond za političku izuzetnost, Mladi istraživači Srbije, Institut za održive zajednice, Kulturni centar Beograda i dnevni list Press, predali su juče individualnim sakupljačima sekundarnih sirovina i uz pomoć biznis partnera sa kojim Zelena inicijativa ostvaruje uspešnu saradnju Ekostar pak d.o.o, i FHB Papir servis on je otpremljen u reciklažana postrojenja.

Zelena inicijativa želi da poveže građane, institucije i reciklažne biznise u oblasti prikupljanja reciklažnih sirovina, sa ciljem unapređenja primarne selekcije i podsticanja reciklaže.

Osim razvijanja navike razvrstavanja otpada na mestu njegovog nastanka, ova akcija utiče i na osnaživanje mreže individualnih sakupljača sekundarnih sirovina u sistemu upravljanja otpadom.

Da bi doprinela legalizaciji rada individualnih sakupljača sekundarnih sirovina, Zelena inicijativa će u saradnji sa Ekostar pak d.o.o. u Beogradu, JK Požarevac u Požarevcu i Udruženjem građana GM Optimist u Gornjem Milanovcu, tokom narednih nekoliko meseci formirati tri zadruge za sakupljače sekundarnih sirovina. Osim toga, uticaće na stvaranje finansijskih uslova za legalizaciju rada sakupljača, kroz izdvajanja sredstava putem javnog konkursa od strane Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srbije.

Komparativna iskustva zemalja u okruženju pokazuju da je legalizacijom rada sakupljača količina sakupljenih reciklažnih sirovina porasla za 20%, a kapacitet postrojenja za preradu reciklažnih materijala porastao za 25%.

Izvor:http://zelenainicijativa.rs/tona-papira-predata-sakupljacima-sekundarnih-sirovina

Povratak...