f Usvojena Strategija za primenu Arhuske konvencije - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Usvojena Strategija za primenu Arhuske konvencije

22.02.2012

Vlada Republike Srbije je usvojila Strategiju za primenu Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine - Arhuska konvencija. Tekst Strategije možete preuzeti ovde.

Uz podršku misije OEBS-a u Republici Srbiji izrađena je Strategija i Akcioni plan za primenu Arhuske konvencije.

U Strategiji za primenu Arhuske konvencije su obrađene sledeće oblasti: mogućnosti i prepreke za sprovođenje Arhuske konvencije, analiza razvoja informacionih sistema, analiza celokupnog zakonodavstva u kontekstu usaglašenosti sa Arhuskom konvencijom, analiza institucialnog okvira za sprovođenje Arhuske konvencije, analiza uslova za ratifikaciju GMO amandmana, SWOT analiza implementacije Arhuske konvencije u Republici Srbiji.

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja pokrenulo jednomesečnu javnu raspravu objavom Predloga Strategije za primenu Arhuske konvencije na svom sajtu. U saradnji sa Misijom OEBS u Republici Srbiji je pokrenuta široka kampanja uključivanja javnosti u javnu raspravu u okviru koje su organizovana četiri okrugla stola u Subotici, Kragujevcu, Beogradu i Novom Sadu. U toku kampanje učesnici su iznosili primedbe na Predlog Strategije za primenu Arhuske konvencije i određeni broj predloga i primedbi su uvaženi i uneti u Strategiju.

Izvor: http://www.ekoplan.gov.rs/srl/Usvojena-Strategija-za-primenu-Arhuske-konvencije-1613-c35-content.htm

Povratak...