f Zaključci sa sastanka održanih u AC Novi Sad i Subotica - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zaključci sa sastanka održanih u AC Novi Sad i Subotica

13.03.2012

U Regionalnim Arhus centrima Subotice i Novog Sada, 9. marta 2012. godine, istovremeno je održan sastanak na kojem su učestvovali predstavnici ekoloških organizacija i lokalnih samouprava.

Kuriozitet je što su rukovodioci Fonda za zaštitu životne sredine RS inicirali ovaj susret da bi od ekoloških udruženja dobili povratnu informaciju o kriterijumima i prioritetima za sufinansiranje, i na taj način načinili korak ka jačanju drugog stuba Arhuske konvencije (učešće javnosti u donošenju odluka u vezi sa životnom sredinom).

Tema sastanka je bila da se predlože prioritetne oblasti za projekte čiji su nosioci nevladine ekološke organizacije (udruženja građana), a koji će se sufinansirati preko javnih konkursa u 2012. godini iz budžeta Republike Srbije preko Fonda za zaštitu životne sredine i Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, ali i iz drugih izvora na pokrajinskom (npr. Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine) i lokalnom nivou (Fondovi za zaštitu životne sredine opština i gradova).

Opšta ocena predstavnika lokalnih samouprava je da su im ekološke organizacije od velike pomoći u sprovođenju zakonom utvrđenih delatnosti. Naglašen je značaj jačanja međuopštinske saradnje i umrežavanja ekoloških udruženja, ali je neophodna i procena njihovih kapaciteta za rad na projektima za šta treba obezbediti kontinuiranu obuku. Posebno je istaknuta potreba za edukacijom novinara da bi što profesionalnije pratili teme iz oblasti zaštite životne sredine. 

Nakon konstruktivne rasprave usvojeni su sledeći zaključci i preporuke

-          Prilikom raspisivanja javnih konkursa (što je u skladu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa udruženja, koju je donela Vlada Srbije u februaru ove godine), ne treba određivati prioritetne oblasti, već zadržati širok spektar aktivnosti definisan Zakonom o Fondu za zaštitu životne sredine, Član 17. (od biološke raznovrsnosti, upravljanja otpadom, pošumljavanja, organske poljoprivrede do obrazovanja, vaspitanja i lobiranja, odnosno obezbeđivanja uslova za primenu zakonskih akata, učešća javnosti u odlučivanju i informisanje, što predstavlja implementaciju Arhuske konvencije).

-          Krtiterijumima podržati: umrežavanje, odnosno zajednički nastup većeg broja organizacija, kao i one projekte koji imaju status „pilot projekta“.

-          U cilju dobijanja validnih rezultata za projekte koji imaju snažnu stručnu komponentu (biološka raznovrsnost, nova tehnička rešenja, monitoring parametara životne sredine i slično) od aplikanata tražiti odgovarajuće reference i potvrde kompetencije bilo kroz dosadašnje rezultate rada ili kroz saradnju sa stručnim i akademskim institucijama u Srbiji ili inostranstvu.

-          Prilikom utvrđivanja kriterijuma: odrediti maksimalna i minimalna sredstva koja mogu biti dodeljena po jednom projektu, da se u budžetu prihvate i tzv. indirektni troškovi (režijski: struja, kancelarijski materijal, zakup prostora i sl.), u cilju jačanja kapaciteta civilnog sektora, zatim da se prihvate troškovi dela plata zaposlenih, a ne samo honorari, i na kraju da sopstveno učešće udruženja ne iznosi više od 5 do 20%, kao što je slučaj kod donatora poput Evropske unije.

-          Otvoriti stalnu liniju preko koje će tokom cele godine u Fondu za zaštitu životne sredine Republike Srbije biti otvoren konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje projekata koji su podržani od strane inostranih donatora, poput EU fondova.

Povratak...