f Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine

13.03.2012

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja raspisalo je „Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine u 2012. godini čiji su nosioci nevladine organizacije", u iznosu od 15,5 miliona dinara. Realizacija odabranih projekata biće sufinansirana najviše do 500 hiljada dinara po projektu.

Ministarstvo će sufinansirati projekte od javnog interesa, koji mogu doprineti unapređenju stanja u oblasti zaštite životne sredine. Projekti se mogu odnositi na:

Krajnji rok za podnošenje prijava je 27. mart 2012. godine.

Tekst konkursaobrazac prijave za sufinansiranje projekta i uputstvo sa detaljnijim informacijama mogu se preuzeti na sajtu Ministarstva (www.ekoplan.gov.rs).

Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon: 011/3132-936

Izvor: http://www.ekoplan.gov.rs/srl/Konkurs-za-sufinansiranje-projekata-u-oblasti-zastite-zivotne-sredine--1636-c25-content.htm

Povratak...