f Parametri ambijentalnog vazduha - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Parametri ambijentalnog vazduha

13.03.2012

Na sajtu Grada Subotice, postavljene su maksimalne izmerene vrednosti imisija sumpor-dioksida, azot-dioksida i čađi u ambijentalnom vazduhu, kao i koncentracije polena za period od 27.februara - 4.marta 2012.godine.

Detaljniji izveštaj preuzmite sa linka http://www.subotica.rs/sr/4748/parametri-ambijentalnog-vazduha

Izvor: www.subotica.rs

Povratak...