f Subotička toplana koristiće biomasu kao energent - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotička toplana koristiće biomasu kao energent

09.03.2012

U Subotici je potpisan sporazum o donaciji za studiju izvodljivosti za kombinovano postrojenje grejanja na biomasu. Sporazum su  potpisali  gradonačelnik Subotice Saša Vučinić i direktor kancelarije Nemačke razvojne banke KfW u Beogradu dr Jurgen Velšof. Donacija iznosi 230.000 evra.

Svečanim potpisivanjem ugovora o donaciji Subotička toplana mogla bi da uskoro kao energent koristi biomasu. Studija će da pokaže koliko je isplativo koristiti biomasu kao energent. U planu je izgradnja postrojenja koje bi  korišćenjem biomase proizvodilo i električnu i toplotnu energiju, električne snage 5 megavata i toplotne snage do 14 megavata.

Prvi korak za izradu studije je urađen. Vrednost izgradnje postrojenja  bi se kretala između 17 i 20 miliona evra.

Subotica je bogata biomasom, u koju spadaju ostaci drveta, piljevina, slama, trska, ostaci kukuruza, soje. U Evropi je trend da toplane prelaze na obnovljive izvore  energije i prema našim informacijama  oko 100 toplana radi na biomasu.

Izvor:http://www.yueco.rs/vest/ekonomija/suboti-ka-toplana-koristi-e-biomasu-kao-energent

Povratak...