f Predavanja o reciklaži baterija - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Predavanja o reciklaži baterija

06.03.2012

U susret Međunarodnom danu voda 22.marta održaće se niz predavanja na temu zaštite voda i reciklažu baterija. Prvo predavanje je održano u Osnovnoj školi “Majšanski put”. Ideja je potekla od ekološke organizacije "Ecofriends", a profesor  Deneš Tot iz Srednje tehničke škole “Ivan Sarić” razgovarao je sa  osnovcima o racionalnoj upotrebi i skupljanju baterija.

Učenici Osnovne škole Majšanki put imali su puno pitanja za predavača o reciklaži baterija. Znaju da je reč o vrsti opasnog otpada koji je veoma štetan po okolinu.

Udruženje „Ecofriends” uradilo je mnogo ispitivanja i radova kojim su dokazali da je korisnije i ekonomičnije koristiti punjive baterije umesto običnih koje su štetne za okolinu. Cilj predavanja je podizanje ekološke svesti  kod mladih o značaju zaštite prirode. 

Treba znati da imamo šest vrsta baterija, od toga tri vrste nepunjivih i tri  punjivih. Bitno je da se zna da se baterije mogu prvo razvrstati, jer se samo selektovane mogu slati na reciklažu. Do Međunarodnog dana voda u planu je da se održe predavanja u 20-setak škola.

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/predavanja-o-recikla-i-baterija

Povratak...