f Radna grupa “Životna sredina” usvojila preporuke o upravljanju otpadom i lokalnim planovima - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Radna grupa “Životna sredina” usvojila preporuke o upravljanju otpadom i lokalnim planovima

27.02.2012

Na osnovu analize koju je sprovela, Radna grupa „Životna sredina“ Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, donela je preporuke i zaključke i uputila ih istraživačima koji obavljaju terensko istraživanje o kvalitetu i primeni lokalnih planova za upravljanje otpadom, čiji će rezultati biti predstavljeni u aprilu ove godine.

U okviru kampanje Zelene inicijative Radnu grupu „Životna sredina“ Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji organizovao je Evropski pokret u Srbiji, dok istraživanje vode Centar modernih veština i Beogradski fond za političku izuzetnost,  i obuhvata 26 lokalnih samouprava koje su predviđene za regionalne centre upravljanja otpadom.

Prilog: Zaključci i preporuke – Upravljanje otpadom i lokalni planovi

Izvor:http://zelenainicijativa.rs/radna-grupa-zivotna-sredina-usvojila-zakljcuke-i-preporuke-o-upravljanju-otpadom-i-lokalnim-planovima

 

Povratak...