f Javni poziv za konsultanta u izboru strateškog partnera za ekploataciju uljnih škriljaca - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Javni poziv za konsultanta u izboru strateškog partnera za ekploataciju uljnih škriljaca

27.02.2012

Vlada Republike Srbije donela je Odluku o pokretanju postupka javne nabavke konsultantskih usluga za pripremu i sprovođenje postupka za izbor strateškog partnera za ekploataciju, pripremu, preradu i proizvodnju nafte i naftnih derivata iz uljnih škriljaca Aleksinačkog basena, primenom otvorenog postupka.  

Obrazovana je Komisija za sprovođenje predmetne javne nabavke, a Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja ovlašćeno je da u ime i za račun Vlade sprovede postupak javne nabavke.

U skladu sa navedenim zaključkom, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja sprovodi postupak javne nabavke i poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu svoje ponude pod uslovima iz ovog javnog poziva i konkursne dokumentacije.

Javni poziv, objavljen u Službenom glasniku broj 13 od 24. februara 2012. godine, možete pogledati ovde.

Izvor:http://www.ekoplan.gov.rs/srl/Javni-poziv-za-konsultanta-u-izboru-strateskog-partnera-za-ekploataciju-uljnih-skriljaca--1621-c25-content.htm

Povratak...