f Za sada nema straha od poplava - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Za sada nema straha od poplava

18.02.2012

Temperature koje tokom dana, posle dugog vremena, prešle nulti stepen, doprinele su topljenju snega, koji se na svu sreću topi laganim intenzitetom. Bez obzira na to gradski štab za vandredne situacije u Subotici preuzeo je određene mere kako ne bi došlo do većih šteta izazvanih atmosferskim vodama. Ekipe DTD-a izvršile su kontrolu podzemnih voda i zaključeno je da su na niskom nivou, tako da nema opasnosti od poplava. Takođe se čiste ustave u okolini grada, kroz koje protiče velika količina vode, a crpne stanice koje su prošle godine postavljene na kritične delove u gradu su u pripravnosti.

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/za-sada-nema-straha-od-poplava

Povratak...