f Prezentovana Evropska konvencija o predelu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Prezentovana Evropska konvencija o predelu

02.02.2012

U Subotici je prezentovana Evropska konvencija o predelu. Srbija je potpisnik Konvencije od 21. septembra 2007. godine, nakon usvajanja zakona o potvrđivanju ratifikacije Evropske konvencije o predelu. Predeli u Vojvodini su veoma lošeg kvaliteta i neophodno ih je zaštiti na pravi način. Kako bi se primenila Evropska konvencija predela neophodno je adekvatna zakonska regulativa, izrada Studije predela i edukacija stručnjaka.

Ekološki koridori povezuju naša zaštićena područja i zahvaljujući tome postojeća  vegetacija i biljni i životinjski svet se dopunjuju. Linija koridora ide do vodotokova, a znamo da su vode u Subotici izuzetno problematične i zagađene. Zaštita predela u Vojvodini će se pokazati izuzetno bitnom, jer živimo u okruženju gde su predeli veoma lošeg kvaliteta.

Srbija je potpisnik Konvencije od 21. septembra 2007 godine. Zainteresovanost Srbije za potvrđivanje Evropske konvencije o predelu potiče od toga što je taj dokument smatran ključnim međunarodnim sporazumom i nosiocem evropskih standarda u procesu reformisanja politike upravljanja predelima i kulturnim nasleđem, pre svega zbog omogućavanja integralnog pristupa zaštiti predela, a zatim i uvođenja predela i nasleđa u politike održivog razvoja.

Ciljevi Konvencije su promovisanje zaštite, upravljanja i planiranja predela, kao i organizovanje međunarodne saradnje o pitanjima predela. Srbija će u tom smislu intenzivirati saradnju po pitanju zaštite i upravljanja predela, naročito u zaštićenim oblastima.

 Predeo predstavlja važan kvalitet života ljudi koji u njemu žive ili borave. Evropsku konvenciju o predelu usvojio je Savet ministara Evropske unije 19. jula 2000.godine u Strazburu. Konvencija predstavlja prvi međunarodni ugovor posvećen svim aspektima pejzaža, primenjuje se na celoj teritoriji država članica i obuhvata prirodne, urbane i ruralne oblasti. Cilj Konvencije je promovisanje zaštite predela Evrope, kao i upravljanje, planiranje i organizacija saradnje u toj oblasti.

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/prezentovana-evropska-konvencija-o-predelu

Povratak...