f Nove publikacije - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Nove publikacije

05.07.2024

U okviru projekta podržanog od strane OSCE Misija u Srbiji koji nosi naziv ”Osnaživanje uloge Arhus centara u mobilisanju podrške za negovanje ”zelene poslovne kulture” kroz participativno donošenje odluka”, čiji je nosilac Arhus centar Novi Sad, a realizuje se u okviru Mreže Arhus centara Srbije jedna od aktivnosti je promocija stručnih, edukativnih publikacija.

1. Publikacija ”Jačanje Arhus centara u oblasti rada OEBS-a radi promocije dobre uprave u zaštiti životne sredine i održivog razvoja” – Autorka Darija Šajin

2.”Priručnik za aktivno učešće javnosti u zaštiti životne sredine” – Autorka Mirjana Drenovak Ivanović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

3. ”Pregled i tumačenje javnih rashoda namenjenih zaštiti životne sredine” – Autor Bojan Cvijić

Izradu ovih publikacija finansirao je OEBS u okviru projekta ”Jačanje Arhus centara u oblasti OEBS-a radi promocije dobre uprave u zaštiti životne sredine, jačanja njihovih kapaciteta i kompetencija za promociju dobre uprave u zaštiti životne sredine i doprinosa implementaciji Agende 2030 za održivi razvoj”- Projekat ne bi bio moguć bez velikodušne podrške vlada Nemačke i Italije. Projekat je realizovan u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji.

Povratak...