f Поднет захтев за Радио базну станицу на Бикову - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Поднет захтев за Радио базну станицу на Бикову

17.01.2024

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта: РАДИО БАЗНА СТАНИЦА "НС1612_01 СУ_Верушић" на к.п. 98 КО Биково

17.01.2024.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине и одрживи развој, на основу члана 10., 29. и 30. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Носилац пројекта А1 СРБИЈА доо БЕОГРАД, Милутина Миланковића 1ж, Београд, поднео је дана 16.01.2024. године Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта: РАДИО БАЗНА СТАНИЦА "НС1612_01 СУ_Верушић" на к.п. бр. 98 КО Биково (46.004811°,19.680642°). Захтев је евидентиран у писарници Градске управе Суботица под бројем IV-08/I-501-4/2024.

Увид у податке и документацију из предметног захтева може се извршити у просторијама Службе за заштиту животне средине и одрживи развој (Трг Слободе 1, Градска кућа, I спрат, соба 128), сваког радног дана од 8 до 14 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења могу доставити мишљења о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину лично, поштом или електронски на адресу zivotnasredina@subotica.rs.

Извор: http://subotica.rs/index/page/lg/cp/id/16175

Povratak...