f Одржана обука за коришћење еGHG платформе - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Одржана обука за коришћење еGHG платформе

25.01.2024

Министарство заштите животне средине одржало је обуку за коришћење еGHG платформе – информационог система за издавање дозвола за емисије гасова са ефектом стаклене баште, којој је присуствовало више од 150 представника привреде и релевантних институција.

Министарство је обуку организовало у циљу подршке оператерима за предстојеће обавезе подношења захтева за дозволу за емисије гасова са ефектом стаклене баште путем еGHG информационог система. Обавеза о извештавању проистиче из Законом о климатским променама односно по усвајању Правилника о мониторингу и извештавању о емисијама гасова са ефектом стаклене баште, који је ступио на снагу 5. јануара.

Државни секретар Сандра Докић је навела да је обука једна од активности које Министатство планира у процесу пружања подршке оператерима, као и да су обавезе мониторинга, извештавања и верификације емисија гасова са ефектом стаклене баште из стационарних постројења предуслов за улазак у систем трговине емисијама ЕУ по приступању ЕУ односно увођења еквивалентне мере до уласка.

Министарство је дигитализовало процес подношења захтева за дозволу кроз eGHG платформу, чиме је додатно олакшано подношење захтева, а којој се може приступити преко линка https://e-ghg-portal.ekologija.gov.rs/sign_in

Извор: https://www.ekologija.gov.rs/saopstenja/vesti/odrzana-obuka-za-koriscenje-eghg-platforme

Povratak...