f Javni uvid u Nacrt PPPPN SRP „Obedska bara“ i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Javni uvid u Nacrt PPPPN SRP „Obedska bara“ i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja

06.03.2023

Javni uvid u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Obedska bara“ i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Obedska bara“ na životnu sredinu, održaće se u trajanju od 30 dana, od 06.03.2023. godine do 04.04.2023. godine.

Primedbe na Nacrt Prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja, fizička i pravna lica mogu dostaviti, isključivo u pisanom obliku, Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, ili preko Odeljenja za urbanizam i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Opštine Pećinci, Slobodana Bajića br. 5 i Odeljenja za urbanizam i građenje Opštinske uprave Opštine Ruma, Orlovićeva 5  u toku trajanja javnog uvida, do 04.04.2023. godine.

Javna prezentacija Nacrta Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Obedska bara“ biće održana 23.03.2023. godine u sali Opštinskog veća Opštine Pećinci, Slobodana Bajića 5, Pećinci sa početkom u 11,00 časova.

Javna sednica Komisije za javni uvid održaće se 24.04.2023. godine u Novom Sadu, u sali na drugom spratu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, Vladike Platona bb, sa početkom u 15,00 časova.

Izvor: https://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/rs/javni-uvid-u-nacrt-ppppn-srp-obedska-bara-i-izvestaj-o-strateskoj-proceni-uticaja-ppppn-srp-obedska-bara-na-zivotnu-sredinu/

Povratak...