f Састанак поводом одржавања Конференције земаља уговорница Карпатске конвенције - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Састанак поводом одржавања Конференције земаља уговорница Карпатске конвенције

06.03.2023

Састанак представника Министарства заштите животне средине и Секретаријата Карпатске конвенције поводом предстојећег одржавања Конференције земаља уговорница Карпатске конвенције одржан је у Бечу од 2. до 3. марта.

Тема састанка била је организација предстојећег Седмог састанка Конференције земаља уговорница Карпатске конвенције, који ће се одржати у Београду од 11. до 14. октобра 2023. године. На састанаку у Бечу је детаљније дискутовано о стратешким темама које су релевантне за успешну организацију предстојећег састанка, а циљ је била и припрема за преседавање Републике Србије које ће бити започето на CC COP7.

Подсећамо, Карпатска конвенција потписана је 2003. године и ратификована 2006. године од стране свих седам страна уговорница (Србија, Румунија, Чешка, Пољска, Мађарска, Словачка и Украјина), а укључивањем у Карпатски планински регион стварају се услови за интензивнију сарадњу Србије са другим карпатским државама.

Циљ Конвенције усмерен је на вођење свеобухватне политике заштите и одрживог развоја Карпата ради побољшања квалитета живота, јачања локалне привреде, очувања природне и културне баштине. На тај начин су присутне мере предострожности загађивања животне средине, учешћа јавности и ангажовања свих заинтересованих субјеката на националном и локалном нивоу у планирању и управљању земљишним и водним ресурсима.

Извор: https://www.ekologija.gov.rs/saopstenja/vesti/sastanak-povodom-odrzavanja-konferencije-zemalja-ugovornica-karpatske-konvencije

Povratak...