f НИС а.д. Нови Сад поднео захтев за одлучивању о потреби израде студије - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

НИС а.д. Нови Сад поднео захтев за одлучивању о потреби израде студије

02.03.2023

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Изградња нове станице за снабдевање горивом "ССГ Бајмок" са уклањањем постојеће на к.п. 3008/3, 3009/2 и 3010/8 КО Бајмок

02.03.2023.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине и одрживи развој, на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, поднео је дана 28.02.2023 године Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Изградња нове станице за снабдевање горивом "ССГ Бајмок" са уклањањем постојеће на к.п. бр. 3008/3, 3009/2 и 3010/8 КО Бајмок (45.96924°,19.43310°). Захтев је евидентиран у писарници Градске управе Суботица под бројем IV-08/I-501-58/2023.

Увид у податке и документацију из предметног захтева може се извршити у просторијама Службе за заштиту животне средине и одрживи развој (Трг Слободе 1, Градска кућа, I спрат, соба 128), сваког радног дана од 8 до 14 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења могу доставити мишљења о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину лично, поштом или електронски на адресу zivotnasredina@subotica.rs.

Извор: http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/15672

Povratak...