f Javni uvid u Nacrt PPPPN Specijalnog rezervata prirode „Carska bara“ - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Javni uvid u Nacrt PPPPN Specijalnog rezervata prirode „Carska bara“

01.03.2023

Javni uvid u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Carska bara“ i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Carska bara“ na životnu sredinu, održaće se u trajanju od 30 dana, od 01.03.2023. godine do 30.03.2023. godine.

Primedbe na Nacrt Prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja, fizička i pravna lica mogu dostaviti, isključivo u pisanom obliku, Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, ili preko Gradske uprave grada Zrenjanina, Odeljenja za urbanizam, Odseka za urbanizam i prostorno planiranje, Trg slobode br. 10, 23000 Zrenjanin, u toku trajanja javnog uvida, do 30.03.2023. godine.

Javna prezentacija Nacrta Prostornog plana i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja biće održana u Multimedijalnoj sali (kancelarija broj 101, na prvom spratu) u zgradi Skupštine Grada Zrenjanina, Trg slobode 10, Zrenjanin, 20.03.2023. godine u 11:00 časova.

Javna sednica Komisije za javni uvid održaće se 19.04.2023. godine u Novom Sadu, u zgradi Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, u sali na drugom spratu, Vladike Platona bb, sa početkom u 15,00 časova.

Izvor: https://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/rs/javni-uvid-u-nacrt-ppppn-specijalnog-rezervata-prirode-carska-bara-i-izvestaj-o-strateskoj-proceni-uticaja-ppppn-specijalnog-rezervata-prirode-carska-bara-na-zivotnu-sredinu/

Povratak...