f Издата дозвола за транспорт неопсног отпада - Мастерпласт YU доо - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Издата дозвола за транспорт неопсног отпада - Мастерпласт YU доо

22.02.2023

Обавештење о донетом решењу о издавању дозволе за транспорт неопсног отпада - Мастерпласт YU доо

Секретаријат за пољопривреду и заштиту средине, Служба за заштиту животне средине и одрживи развој у складу са чланом 69. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр.36/16 и 96/19-др.закон), објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ СЕ ИЗДАЈЕ ДОЗВОЛА ЗА ТРАНСПОРТ НЕОПАСНОГ ОТПАДА

Дана 22.02.2023. године оператеру "DOO MASTERPLAST YU", Ференца Бодрогварија 172 Суботица, матични број 08751005, издата је дозвола за  транспорт неопасног отпада на територији Града Суботице.

Оператер матичног броја 08751005 је уписан у регистар издатих дозвола за управљање неопасним отпадом на територији Града Суботице под бројем УО-1/2023.

Услови утврђени дозволом и други детаљи везани за предметну дозволу могу се видети у обрасцу регистра издатих дозвола за управљање дозволом, на адреси: http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Otpad/Registar/UO-2023-01.pdf

Извор: http://subotica.rs/index/page/lg/cp/id/15662

Povratak...