f Изградња фекалне канализације у насељу Чантавир и Душаново - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Изградња фекалне канализације у насељу Чантавир и Душаново

13.02.2023

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Изградња фекалне канализације у насељу Чантавир и Душаново

13.02.2023.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине и одрживи развој, на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Носилац пројекта Град Суботица, Трг Слободе 1, поднео је дана 13.02.2023 године Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Изградња фекалне канализације у насељу Чантавир и Душаново на к.п. бр. 8665, 3732, 3787, 3771, 3772, 3717, 3799, 2120/1, 3719, 3743, 3738, 3761, 3760, 3755, 3794, 3719, 3713/1, 3719, 3746, 3735, 3733, 3729, 3734, 3745, 3714, 3726, 3741, 3736, 3742, 3766, 3709, 3737, 3740, 3752, 3744, 3790, 3788, 3759, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3773, 3774, 3781, 3786, 3787, 3716, 3813, 3795, 409/5 КО Чантавир.

Увид у податке и документацију из предметног захтева може се извршити у просторијама Службе за заштиту животне средине и одрживи развој (Трг Слободе 1, Градска кућа, I спрат, соба 128), сваког радног дана од 8 до 14 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења могу доставити мишљења о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину лично, поштом или електронски на адресу zivotnasredina@subotica.rs.

Извор: http://subotica.rs/index/page/lg/cp/id/15641

Povratak...